Somea Oy – Yhteiskunnallinen yritys


Somea Oy on vuonna 2009 perustettu tietojärjestelmäosaamisen asiantuntijayhteisö, joka tarjoaa yrityksille joustavia pilvipohjaisia IT -ratkaisuja ja koulutuspalveluja.

Somea on yhteiskunnallinen, arvopohjaltaan asiakaslähtöinen yritys, jonka tavoitteena on toimia vastuullisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Yrityksen missiona on innovoida uusia ratkaisuja ja luoda uusia toimintamalleja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Somean palveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaa kokenut ja osaava asiantuntijaverkosto.

Somean ratkaisut perustuvat kustannustehokkaisiin ja ekologisiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja pilvipalveluihin, jotka mahdollistavat työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutuspalveluissa Somea keskittyy erityisesti työikäisen väestön täydennyskoulutukseen.