Pilviteknologian perusteet

Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö on järjestänyt Pilviteknologian perusteet -asiantuntijaohjelma koulutusta yhteistyössä yhteistyössä Somea Oy:n kanssa vuodesta 2010 alkaen.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa tietojärjestelmä- ja liiketoiminta-alan asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan sekä julkishallintoa että yritysmaailmaa uusimpien pilviteknologiaa käyttävien tietojärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Koulutusohjelma toteutetaan oppijalähtöisesti ja opiskelijoiden työnhakuvalmiuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Osaajista asiantuntijoiksi

Oppijat saavat osaamisen täydennystä erityisesti pilvitietojärjestelmien ratkaisu- ja asiakaslähtöisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Asiantuntija pystyy konsultoimaan pilvipohjaisten järjestelmien vahvuuksista ja heikkouksista verrattuna perinteiseen tapaan toteuttaa sähköisiä palveluja.

Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jossa asiantuntija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännön työssä.