Yksinkertaista työntekosi verkossa!

Somea Oy on tietojärjestelmäosaamista ja koulutuspalveluja tarjoava asiantuntijayhteisö. Toteutamme IT -ratkaisut asiakaslähtöisesti yrityksen liiketoiminnan tarpeita ja kehitysnäkymiä silmälläpitäen. Tavoitteenamme on tuottaa innovatiivisia ja kestäviä IT -ratkaisuja ja laadukasta viestintäkulttuuria asiakkaillemme.

Somea ICT SolutionsPilvipohjaiset tietojärjestelmät ovat Somean osaamisen ydintä.

Somean ratkaisut perustuvat pilvipalveluihin ja avoimen lähdekoodin järjestelmiin, verkkoselaimella ajasta ja paikasta riippumatta käytettäviin uusimpiin sovelluksiin. Asiakkaalle tämä merkitsee joustavia ja kustannustehokkaita tietojärjestelmiä ja laadukkaampaa viestintää.

Somea ottaa vastuun kokonaisuuden toimivuudesta.

Yrityksen toimivat verkkopalvelut vaativat sekä teknistä osaamista että asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämistä. Somea tarjoaa yrityksille verkkosivustoja, verkkokauppoja, digitaalista markkinointia, viestintää sekä konsultointia ja koulutusta. Toteutamme yrityksille WordPress -julkaisujärjestelmään pohjautuvat verkkosivustot ja räätälöidyt täyden palvelun verkkohotelliratkaisut. WordPress -sisällönhallintajärjestelmällä toteutetut verkkosivut on asiakkaan helppo ylläpitää ja päivittää itse.

Tehokkaat it-työkalut ovat tärkeä osa kilpailukykyä.

Somea on erikoistunut kouluttamaan pk-yrityksiä internet-sovellusten käytössä. Käytännönläheinen koulutuksemme antaa yrityksille selkeän ja ajantasaisen kuvan markkinoilla olevista sovelluksista hyötynäkökulmaa painottaen. Pyrimme siihen, että asiakas pystyy itse vertailemaan koneelle asennettavien ja internetissä toimivien ohjelmistojen eroja, hyötyjä ja kustannustehokkuutta omista lähtökohdistaan.

Osallistavia työllistämis- ja täydennyskoulutuksia.

Somean tarjoamien koulutuspalveluiden yhtenä tavoitteena on työvoimapoliittisen koulutuksen ajanmukaistaminen vastaamaan työelämän ja tulevaisuuden tarpeita. Tarjoamme koulutusta, jolla on kysyntää työmarkkinoilla ja joka oikeasti auttaa työllistymisessä.

Liiketoimintaamme ohjaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvomaailma.

Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Yhteiskunnallinen yrittäminen keskittyy ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen. Somea on sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestävän kehityksen puolesta laadullisesti hyvää tuottava yritys. Yritys pyrkii mm. kehittämään työllistämiseen ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallistumisen edistämiseen uusia toimintamalleja.

IT-ratkaisut
  • WordPress sivusto- ja verkkohotellipalvelut (verkkosivut, sähköposti, toimisto-ohjelmat, Google-sovellukset)
  • Verkkokauppa
  • Pilviteknologia (verkkoselaimella käytettäviä ja hallittavia järjestelmiä)
  • Pirkanmaan eBuusti (vuoden 2014 loppuun)
  • Oppimisympäristöt
  • Verkkotyötila
  • Videojulkaisukanava
Koulutuspalvelut
  • Asiantuntijaluennot
  • Kurssit
  • Koulutukset
Työhyvinvointi