» » » Somea Oy perustamassa Yhteiskunnallisten yritysten liittoa

Somea Oy perustamassa Yhteiskunnallisten yritysten liittoa

Kategoria: Kumppanit | 0

Viimeisen kahden vuoden aikana Somea Oy on osallistunut neuvottelutilaisuuksiin. joihin on osallistunut yrityksiä, joilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys –merkki, Reilun palvelun yrityksiä sekä muita aiheesta kiinnostuneita yrityksiä. Alun perin meidät liitti yhteen huoli siitä, että järjestöomisteisten ja muiden yhteiskunnallisista motiiveista toimivien yritysten asema alkoi olla uhattuna kilpailutustilanteissa. Meillä oli tarve koota rivejämme nostaaksemme esiin oman liiketoimintalogiikkamme ja tehdäksemme yhteiskunnallisen lisäarvomme näkyväksi.

Yhteiskunnallisten yritys liitto ry on perustettu 30.9.2013. Perustajajäsenet ovat: Lahden Diakoniasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, ImpactHouse ry, Kierrätysverkko Oy, Rinnekoti-Säätiö, Sairaala Orton Oy, Kuntoutus Orton Oy, Somea Oy, Suomen Yhteiskunnallisten Yritysten Tutkimusverkosto ry ja Suomen Setlementtiliitto ry. Liiton hallituksen puheenjohtajana toimii Pentti Lemmetyinen, Setlementtiliitosta ja varapuheenjohtajana on Riitta-Leena Rossi, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöstä.

Yhteiskunnallisten yritysten liiton tehtävänä on ajaa yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä sekä tehdä yritystoiminnan edunvalvontaa. Liitto tähtää yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen. Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön, koordinoi elinkeinoelämän kannanottoja, kirkastaa yhteiskunnallisten yritysten imagoa ja johtaa niihin liittyvää keskustelua sekä vaikuttaa tutkimukseen. Liitto tekee yhteistyötä elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan varmistamiseksi. Liitto on yhteiskunnallisten yritysten sekä muiden yhteisöjen yhteenliittymä elinkeinopoliittisissa asioissa. Liiton tarkoituksena on edistää yhteiskunnallisten yritysten elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä sekä edistää yritysten välistä yhteistoimintaa.

Liittomme jäseneksi pääsee, jos täyttää Suomalaisen työn liiton ylläpitämän yhteiskunnallisen yrityksen merkin kriteeristön, mutta merkin hakemista ei edellytetä.

YYL on liittymässä Yleiseen Teollisuusliittoon (YTL). YTL on on EK:n jäsenliitto. Tavoitteemme on näin päästä mukaan elinkeinoelämän edunvalvonnan ytimeen Etelärannassa. Lisäksi YTL tuottaa Yhteiskunnallisten yritysten liitolle sen tarvitsemat talous- ja hallintopalvelut.