» » » Somean osaamisen ydin

Somean osaamisen ydin

Kategoria: Pilvipalvelut | 0

Pilvipohjaiset tietojärjestelmät
Haluaisitko kiireettömämmän toimiston? Tilan, jossa sinulla on kaikki tarvittava käden ulottuvilla missä sitten oletkin.

Somea Oy on erikoistunut toteuttamaan parhaita mahdollisia pilvipalveluita, eli verkkoselaimella käytettäviä ja hallittavia tietojärjestelmiä yrityksen liiketoiminnan tueksi. Pilvipalvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja tukevat täten suoraan etätyötä tai käyttöä erilaisilla päätelaitteilla.

Pilvipalvelut ovat ekologisia, kustannustehokkaita ja perinteisiä järjestelmiä joustavampia, sillä kustannuksia syntyy vain käytetystä palvelusta tai kapasiteetista. PIlvipalveluiden käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja ja palvelut voidaan ottaa välittömästi käyttöön. Aiemmin yritysten piti investoida koneisiin ja ohjelmiin ja rakentaa omia järjestelmiä, mutta nyt samoja palveluja voidaan käyttää pilven kautta halvemmalla.

Tietoturvan ja pilvipalveluiden asiantuntija.

Pilviteknologialla on paljon potentiaalia, mutta myös uhkakuvia. Suurimmat niistä liittyvät tietoturvaan. Somealla on vahvaa tietoturvaosaamista kattaen tietoturvan kaikki osa-alueet salaustekniikoista tietoturvapolitiikkaan. Tietojärjestelmien käytettävyys on liiketoiminnalle kriittistä – ilman sen onnistumista mikään IT-ratkaisu ei palvele tarkoitustaan.

Me autamme asiakkaitamme hyödyntämään tehokkaasti IT-välineitä.

Asiantuntijamme varmistavat tietojärjestelmien helppokäyttöisyyden suunnitteluvaiheessa ja käytettävyystestauksella toteutusvaiheen aikana. Monet organisaatiot kärsivät tietojärjestelmiensä yhteensopivuusongelmista ja siitä aiheutuvasta ylimääräisestä työstä, joka olisi helposti automatisoitavissa, jos vain eri valmistajien tietojärjestelmät toimisivat yhteen. Asia on ratkaistavissa hyvällä arkkitehtuurisuunnittelulla ja hankintateknisillä järjestelyillä.