» » » Kouluttamisen ja oppimisen asiantuntijat

Kouluttamisen ja oppimisen asiantuntijat

Kategoria: Koulutus, Pilvipalvelut | 0

Käytämme koulutusmenetelmänä osallistavaa oppimista, jossa jokainen oppija omakohtaisten tekemisen kautta omaksuu uutta osaamista. Sen sijaan että kouluttaja pelkästään luennoi, tekemällä oppiminen pitää oppijan vireystason yllä ja tiedon omaksuminen ja sen välitön soveltaminen takaa paremman oppimistuloksen. Työvoimapoliittiset koulutuksemme oppimisprosessi pitkänä koulutusjaksona (4 kk) mahdollistaa osaamisen kehittämisen monialaisesti.

Osaamista ei jaeta päiväkohtaisina paketteina vaan ilmiö- ja projektikohtaisina kokonaisuuksina. Esimerkiksi oman osaamisen tuotteistamista ja esiintymistä harjoitetaan koko opetusjakson aikana pienin harjoittein; myyntipuheita, esiintymisen hiomista, markkinointitaitoja ja asiakkaan huomioimista. Koulutamme kokonaisuuksien ymmärtämistä, jokainen aihealue kuuluu suureen kokonaiskuvaan, erillisten irtonaisten aiheiden sijaan. Osallistavassa ja yhteisöllisessä koulutuksessa jokaisella oppijalla on annettavaa ryhmälle oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa kautta. Luomme koulutukselle puitteet, jossa oppijat kokevat yhteisön olevan voimavara, jossa jokainen oppija huomaa olevansa tärkeä osa työryhmää (tiimityöskentely), hei minähän osaan! Täydennyskoulutuksessa löydetään oppimisen ilo uudestaan, vahvistetaan opiskelijan osaamista ja teorian sijaan korostetaan taitojen soveltamista asiakaslähtöisesti.

Oppijan voimaantumiskokemukset näkyvät itsetunnon vahvistumisena. Voimaantunut ja innostunut työnhakija pärjää edukseen työpaikkahaastattelussa. Jokainen oppija on myös aidosti oppinut koulutuksen aikana uusia taitoja, soveltanut niitä ja hänellä on hallussaan kokonaiskuva pilviteknologiasta. Hän on vahvistanut omaa osaamistaan oman taustansa ja kiinnostuksensa mukaan. Somean koulutuksissa jokaista oppijaa kohdellaan yksilönä ja oppimiskokonaisuutta räätälöidään jokaisen oppijan tarpeiden mukaan.